Poděbrady

 

Historie Poděbrad sahá daleko před počátky českého státu. Původní osada “pode brody” vznikla v blízkosti brodu přes Labe. V druhé polovině 13. století získal Poděbrady český král Přemysl Otakar II., který v letech 1262 – 1268 zbudoval na strategickém místě nad řekou kamenný hrad. V pozdějších dobách a po četných úpravách byl přebudován na zámek.
Největšího rozkvětu doznalo panství za pánů z Kunštátu. Významnou osobností tohoto rodu byl Jiří z Poděbrad, který byl v roce 1458 zvolen českým králem. V roce 1472 byly Poděbrady povýšeny na město a obdržely čestná práva a městský znak. 

Historie lázeňství sahá v Poděbradech do r. 1904, kdy byl na zámeckém nádvoří na popud knížete Arnošta Filipa Hohenlohe von Schillingfurst navrtán v hloubce 96,7m pramen minerální vody. V roce 1908 byly slavnostně v Poděbradech vysvěceny lázně a zahájena první lázeňská sezóna. Poděbradská minerální voda je alkalicko-zemitá kyselka s vysokým obsahem kysličníku uhličitého.  Při léčbě srdečních onemocnění a oběhového ústrojí se využívá především zevně v podobě koupelí, pokud dochází k rozšíření cév nemůže klesnout tlak ani tepová frekvence, naopak, s rozšířením cév se tlak zvyšuje.

Významné památky:
Zámek Poděbrady
Městská kašna od Bohuslava Schnircha na nádvoří zámku
Pomník Jiřího z Poděbrad od Bohuslava Schnircha na JIřího náměstí
Mariánský sloup se sousoším na Jiřího náměstí
Stará radnice na Jiřího náměstí
Měšťanské domy č. 4 a 5 na Jiřího náměstí
Vodní elektrárna od Antonína Engela
Socha sv Jana Nepomuckého u mostu
Inundační most
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Havířský kostelík) na Zámostí
Komenského studna na Zámostí
Sloup se sochou Panny Marie Svatohorské na Zámostí
Kostel Povýšení sv. Kříže na náměstí Anežky ČeskéKolonáda prof. Libenského v lázeňském parku
Špitál Kunhuta v ul. Na Dláždění
Radiotelegrafní vysílací stanice (golfový klub) Na Zálesí
Železniční stanice na nám. T. G. Masaryka

V současné době získalo město dle mezinárodní klasifikace ocenění ZDRAVÉ MĚSTO, a tak jezdí do Poděbrad stále více lidí za odpočinkem i sportem.

Poděbrady patří mezi místa s nejteplejším a nejstabilnějším počasím v České republice. Krajina Poděbrad je převážně rovinná, nejvyšší kopec v 
okolí se jmenuje Oškobrh (285m n.m.), ke kterému se pojí tajemné legendy. Vždyť tu také pobývali slovanští kněží a prováděli tu své tajné rituály. 

V Poděbradech můžete využít širokou nabídku sportovních možností: 
plavání, golf, tenis, jízda na koni, sportovní střelba, rybolov, cykloturistika, jízda na kolečkových bruslích a pěší turistika.